Jak rozpoznać zaburzenia rytmu serca? Na zdjęciu mężczyzna źle się czuje.

09:00 Pozostałe

Jak rozpoznać zaburzenia rytmu serca?

Zaburzenia rytmu serca, nazywane również arytmiami, to nieprawidłowe bicia serca, które mogą wpływać na zdolność serca do pompowania krwi i dostarczania tlenu do organizmu. Mogą występować u każdego, niezależnie od wieku.

Objawy zaburzeń rytmu serca

Objawy zaburzeń rytmu serca mogą być różnorodne i nie zawsze są jednoznaczne. Niektóre z ogólnych objawów, które mogą wskazywać na arytmie, to:

  • Palpitacje – odczuwanie nieregularnych lub szybkich uderzeń serca.
  • Zawroty głowy lub utrata przytomności – wynikające z niewłaściwego przepływu krwi do mózgu.
  • Zmęczenie – zaburzenia rytmu serca mogą prowadzić do niewystarczającego przepływu krwi do tkanek, co może powodować uczucie zmęczenia.
  • Ból w klatce piersiowej – choć to częstszy objaw chorób serca, arytmie mogą również powodować ból w klatce piersiowej.
  • Nietypowe uczucia w klatce piersiowej – odczucia pieczenia, ucisku lub duszenia.

Objawy typowe dla poszczególnych rodzajów zaburzeń rytmu serca

Istnieje wiele różnych rodzajów zaburzeń rytmu serca, a objawy mogą się różnić w zależności od rodzaju arytmii. Przykładowe objawy charakterystyczne dla niektórych rodzajów arytmii to:

  • Fibrylacja przedsionków (AFib) – nieprawidłowe i bardzo szybkie bicia serca, które mogą prowadzić do udaru mózgu. Objawia się migotaniem w klatce piersiowej i dusznością.
  • Tachykardia komorowa – bardzo szybkie bicie serca pochodzące z komór serca. Objawy obejmują silne palpilacje, duszność i utratę przytomności.
  • Bradykardia – bardzo wolne bicie serca. Może powodować zawroty głowy, utratę przytomności i zmęczenie.
  • Kardiomiopatia arytmogenna prawej komory (ARVC) – objawy obejmują nieregularne bicia serca, zawroty głowy, ból w klatce piersiowej i czasem nagłą śmierć sercową.

Metody diagnostyczne zaburzeń rytmu serca

Badanie fizykalne jest jednym z pierwszych kroków, które podejmuje lekarz w diagnostyce zaburzeń rytmu serca. Podczas tego badania lekarz starannie słucha dźwięków serca i ocenia regularność tętna. Choć czasem może to pomóc wykryć nieprawidłowości, nie zawsze wystarcza to do dokładnej diagnozy arytmii.

Aby lepiej zrozumieć przyczyny nieprawidłowego rytmu serca, lekarz może zlecić badania laboratoryjne. Przykładem takiego badania jest pomiar poziomu elektrolitów, na przykład potasu, we krwi. Niedobór elektrolitów może być jedną z przyczyn arytmii, dlatego ważne jest monitorowanie tych parametrów.

Niekiedy lekarz może również zdecydować się na badania obrazowe, takie jak echokardiografia. To zaawansowane badanie ultrasonograficzne umożliwia ocenę struktury serca oraz wykluczenie innych schorzeń serca, które mogą wpływać na rytm serca. Dzięki temu można uzyskać pełniejszy obraz stanu serca pacjenta.

Najważniejszą jednak metodą diagnostyczną w przypadku zaburzeń rytmu serca jest elektrokardiografia, nazywana także EKG lub ECG. Jest to badanie nieinwazyjne, które polega na rejestracji elektrycznej aktywności serca. Dzięki wynikom EKG lekarz może dokładnie zidentyfikować rodzaj arytmii oraz opracować odpowiedni plan leczenia dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. EKG jest powszechnie stosowaną i bardzo przydatną techniką w diagnostyce arytmii serca.

Warto pamiętać, że diagnoza i leczenie zaburzeń rytmu serca powinny być prowadzone przez specjalistę kardiologa. Jeśli masz jakiekolwiek objawy sugerujące arytmie serca, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem. Wczesna diagnoza i leczenie mogą pomóc w zapobieżeniu poważnym komplikacjom.

 

Close