Arytmia serca – charakterystyka choroby. Na zdjęciu serce.

09:00 Pozostałe

Arytmia serca – charakterystyka choroby

Arytmia serca to zagadnienie, które może wydawać się tajemnicze i przerażające dla wielu osób. Jednak zrozumienie podstawowych faktów na ten temat może pomóc w rozwianiu wątpliwości i przekonaniu, że arytmia serca to choroba, którą można zrozumieć i skutecznie leczyć. 

Co to jest arytmia serca?

Arytmia serca, jak sama nazwa wskazuje, to zaburzenie rytmu pracy naszego serca. Normalnie serce pracuje jak dobrze zsynchronizowany zegar, bijąc regularnie i w stałym tempie. Jednak w przypadku arytmii, ten harmonijny rytm jest zakłócony. Co to dokładnie oznacza? Otóż serce może bić zbyt szybko, zbyt wolno lub w nieregularny sposób.

Jeśli chodzi o rodzaje arytmii serca, mamy ich kilka. Jednym z ważnych jest zatokowy rodzaj arytmii. Jest on spowodowany problemami w węźle zatokowym, który jest jak „dyspozytor ruchu” dla naszego serca. Kiedy ten węzeł działa nieprawidłowo, serce zaczyna bić nieregularnie. Przykładem jest zatokowy zespół chorego węzła zatokowego, który wprowadza chaos w rytmie naszego serca.

Kolejną często spotykaną arytmią jest migotanie przedsionków, czyli AFib. To jedna z najczęstszych arytmii, gdzie serce bije chaotycznie i bardzo szybko. To nie tylko sprawia, że czujemy się źle, ale także zwiększa ryzyko udaru mózgu i innych powikłań.

Ale istnieje również migotanie komór, czyli VFib. To jest naprawdę poważne i życie-zagrażające. W tej sytuacji komory serca migoczą, co może prowadzić do zatrzymania krążenia. Wymaga to natychmiastowej interwencji medycznej.

Ostatnia kategoria to komorowe zaburzenia rytmu, do których zalicza się np. ekstraszystolię komorową i torsade de pointes. Te zaburzenia mogą objawiać się zawrotami głowy, omdleniami, a nawet nagłą śmiercią, dlatego ważne jest, aby je zdiagnozować i leczyć odpowiednio.

Przyczyny arytmii serca

Przyczyny organiczne to te, które związane są z chorobami serca. Choroba wieńcowa, czyli niedostateczne zaopatrzenie serca w tlen z powodu zwężenia naczyń wieńcowych, może wywołać arytmie. Niewydolność serca, która polega na tym, że serce nie jest w stanie skutecznie pompować krwi, również zwiększa ryzyko arytmii. Dodatkowo, wady zastawek serca, takie jak zwężenie czy niedomykalność, mogą zakłócać prawidłowy rytm pracy serca. Nadciśnienie tętnicze, czyli wysokie ciśnienie krwi, to kolejna przyczyna organiczna arytmii. Wysokie ciśnienie krwi obciąża serce i może prowadzić do nieprawidłowych rytmów.

Choroby układu oddechowego także mają wpływ na serce. Przewlekłe choroby płuc, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy astma, mogą powodować niedotlenienie organizmu, co wpływa na pracę serca i może prowadzić do arytmii. Cukrzyca, choć nie jest bezpośrednio związana z sercem, zwiększa ryzyko wystąpienia arytmii. Wzrost poziomu cukru we krwi może wpływać na przewodzenie impulsów elektrycznych w sercu.

Przyczyny czynnościowe to te, które wynikają z naszego stylu życia i codziennych nawyków. Stres i nadmiar kofeiny to często spotykane czynniki wyzwalające arytmie. Sytuacje stresujące i duża ilość kofeiny mogą wpłynąć na układ nerwowy serca, prowadząc do nieprawidłowych rytmów. Nadużywanie alkoholu i narkotyków to istotne czynniki ryzyka arytmii. Te substancje mogą zakłócać pracę serca i powodować nieregularne bicia. Niewłaściwa dieta, bogata w tłuszcze i sól, oraz brak aktywności fizycznej sprzyjają występowaniu arytmii. Złe nawyki żywieniowe i brak ruchu wpływają na ogólną kondycję serca i mogą przyczynić się do nieregularnych rytmów.

Zarówno przyczyny organiczne, jak i czynnościowe, mogą mieć wpływ na nasze zdrowie serca. Dlatego ważne jest, aby dbać o odpowiednią profilaktykę i regularne kontrole lekarskie, zwłaszcza jeśli mamy czynniki ryzyka wystąpienia arytmii.

Objawy arytmii serca

  • Palpitacje – odczucie nieregularnego lub mocnego bicia serca.
  • Zawroty głowy lub omdlenia – wynikające z niewłaściwego przepływu krwi do mózgu.
  • Duszność – trudności w oddychaniu.
  • Ból w klatce piersiowej – może przypominać ból sercowy.

Objawy typowe dla poszczególnych rodzajów arytmii

  • W przypadku AFib pacjenci często odczuwają silne palpitacje i zmęczenie.
  • Migotanie komór (VFib) może prowadzić do utraty przytomności i zatrzymania krążenia.
  • Zaburzenia rytmu komór mogą powodować gwałtowne omdlenia.

Diagnoza arytmii serca

Diagnoza arytmii serca jest kluczowa, gdy chodzi o wybór odpowiedniego sposobu leczenia. Istnieje wiele różnych badań, które pomagają nam dowiedzieć się, jaki rodzaj arytmii mamy do czynienia. Dzięki tym badaniom możemy lepiej zrozumieć, co dzieje się z naszym sercem. Oto kilka z tych badań:

Pierwszym z nich jest elektrokardiogram, czyli EKG. To badanie polega na rejestrowaniu elektrycznej aktywności naszego serca. Dzięki niemu lekarz może zobaczyć, czy serce pracuje tak, jak powinno, czy może istnieją jakieś nieprawidłowości w rytmie.

Kolejnym badaniem jest Holter EKG. To troszkę bardziej zaawansowana forma EKG, która pozwala na monitorowanie rytmu serca przez dłuższy okres czasu. Dzięki temu można wykryć arytmie, które mogą być trudne do zauważenia przy krótkotrwałych badaniach.

Jeśli lekarz podejrzewa, że arytmia może być związana z wysiłkiem fizycznym, to przeprowadzane jest badanie zwane testem wysiłkowym. To pozwala ocenić, jak reaguje nasze serce na aktywność fizyczną.

Oprócz tych podstawowych badań istnieją również bardziej zaawansowane metody diagnozowania arytmii. Jedną z nich jest elektrofizjologia serca, która pozwala na dokładniejsze badanie przewodnictwa w sercu.

Innym cennym narzędziem jest echokardiografia, która pozwala na obrazowanie serca za pomocą ultradźwięków. Dzięki niej lekarz może zobaczyć strukturę serca i ocenić, czy istnieją jakieś wady anatomiczne.

W niektórych przypadkach, gdy potrzebne są jeszcze dokładniejsze informacje, stosuje się tomografię komputerową (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI). Te zaawansowane techniki pozwalają na jeszcze dokładniejszą ocenę struktury serca.

Leczenie arytmii serca

Leczenie farmakologiczne opiera się na stosowaniu różnych leków. Leki przeciwarytmiczne są używane do normalizacji rytmu serca. Działają one na bodźczące ośrodki elektryczne, pomagając w utrzymaniu regularnego rytmu bicia serca. Inną grupą leków są preparaty przeciwpłytkowe, które są niezbędne w zapobieganiu powikłaniom, takim jak udar. Przy nadciśnieniu stosuje się leki obniżające ciśnienie, które pomagają w kontrolowaniu nadmiernego ciśnienia krwi.

Leczenie inwazyjne to bardziej zaawansowane procedury. Jedną z nich jest kardiowersja elektryczna, która polega na dostarczeniu elektrycznego szoku, mającego na celu przywrócenie regularnego rytmu serca. Inny zabieg to ablacja, która polega na usunięciu tkanki serca odpowiedzialnej za występowanie arytmii. Jest to skomplikowana procedura, ale może być skutecznym rozwiązaniem w wielu przypadkach. W przypadku bradykardii, czyli zbyt wolnego rytmu serca, może być konieczna implantacja rozrusznika serca, który kontroluje i reguluje rytm serca.

Należy pamiętać, że arytmia serca to poważne schorzenie, które wymaga stałej opieki lekarza specjalisty. Jeśli doświadczasz jakichkolwiek objawów arytmii, takich jak nieregularne bicie serca, duszności, zawroty głowy lub ból w klatce piersiowej, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie są kluczowe dla zapobieżenia powikłaniom i poprawy jakości życia pacjenta.

 

Close