Akcja informacyjna „Zawał serca – czas to życie!”

Kobieta trzyma czerwone serce w dłoniach.

Każdego roku tysiące osób trafia na oddziały kardiologiczne z powodu zawału. Jednak jeszcze więcej umiera, zanim zdąży dostać profesjonalną pomoc lekarską. Dlaczego tak się dzieje?

Jednym z głównych powodów jest zbyt późne wezwanie karetki przez osobę z objawami zawału lub przez świadków tej sytuacji. Wielu pacjentów zwleka zadzwonieniem na pogotowie, ponieważ nie potrafią rozpoznać symptomów zawału lub bagatelizują je. Ból w klatce piersiowej często mylony jest z bólem reumatycznym lub zgagą. Duszność tłumaczy się przeziębieniem lub astmą.

Tymczasem, w przypadku zawału serca liczy się każda minuta. Im szybciej chory trafi pod opiekę specjalistów, tym większe ma szanse na przeżycie i uniknięcie groźnych powikłań. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa na temat objawów zawału serca. Trzeba uświadamiać ludzi, że w razie niepokojących symptomów ze strony układu krążenia nie należy zwlekać z wezwaniem pomocy. Tylko szybka reakcja i hospitalizacja pacjenta może uratować mu życie lub zminimalizować ryzyko niepełnosprawności.

Miejmy nadzieję, że dzięki upowszechnianiu wiedzy w tym zakresie, coraz więcej osób będzie w stanie rozpoznać zawał serca i natychmiast wezwać karetkę. To pozwoli zmniejszyć tragiczne statystyki zgonów spowodowanych zbyt późnym uzyskaniem pomocy medycznej. Odpowiednia edukacja i świadomość społeczna to klucz do poprawy tej sytuacji.

Statystyki zawałów serca w Polsce

Mężczyzna łapie się za klatkę piersiową – odczuwa ból, objaw zawału serca.

Badania pokazują, że mimo świadomości zagrożenia, wielu Polaków wciąż zbyt późno decyduje się na wezwanie pomocy w przypadku objawów zawału serca. Każde opóźnienie w udrożnieniu zablokowanej tętnicy wieńcowej drastycznie zwiększa ryzyko zgonu pacjenta. Niestety, jak wynika ze statystyk, u połowy chorych czas od wystąpienia pierwszych symptomów do podjęcia skutecznego leczenia w ośrodku kardiologii interwencyjnej wynosi ponad 4 godziny. To zdecydowanie za długo, biorąc pod uwagę, że już po 30 minutach od zamknięcia naczynia krwionośnego ryzyko zgonu rośnie o 7,5% na każde późniejsze pół godziny.

Co gorsza, mimo rozwoju sieci ośrodków kardiologii interwencyjnej, ten czas uległ skróceniu jedynie o 15% na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wynika to przede wszystkim z niskiej świadomości objawów zawału wśród Polaków. Jak pokazują badania, 3/4 ankietowanych wie, że ból w klatce piersiowej może sygnalizować zawał. Jednak tylko co czwarty z nich zadzwoniłby po karetkę. Pozostali zwlekaliby nawet do następnego dnia.

Te dane unaoczniają, jak pilna jest dalsza edukacja społeczeństwa na temat symptomów zawału serca. Kampanie informacyjne powinny uświadamiać, jak ważne jest natychmiastowe wezwanie pomocy w razie niepokojących dolegliwości.

Czym jest zawał? Czyli gdy serce umiera…

Ludzkie serce – wizualizacja.

Zawał serca to dramatyczna sytuacja, w której każda minuta ma kluczowe znaczenie. Gdy do części mięśnia sercowego przestaje napływać krew, obumiera on stopniowo, powiększając obszar martwicy. Tylko natychmiastowe leczenie może uratować życie pacjenta i zminimalizować ryzyko powikłań.

Niestety, jak pokazują przykłady z kampanii edukacyjnej, wielu chorych opóźnia wezwanie pomocy. Zamiast od razu dzwonić po karetkę, próbują radzić sobie sami, konsultują się z bliskimi lub umawiają wizytę u lekarza rodzinnego. Te z pozoru racjonalne kroki oznaczają jednak tragiczne w skutkach zwlekanie. Każda godzina przedłuża cierpienie chorego serca i zwiększa ryzyko śmierci lub kalectwa.

Dlatego tak istotne jest, by w momencie wystąpienia niepokojących objawów, takich jak ból w klatce piersiowej, natychmiast wezwać karetkę. Nie należy zwlekać ani chwili dłużej! Pomoc specjalisty musi być udzielona jak najszybciej. Tylko wtedy jest szansa uratowania zagrożonego życia i zdrowia pacjenta. Nie bójmy się reagować od razu. To może uratować komuś życie!

Najczęstsze objawy zawału serca

Mężczyzna w koszuli i krawacie doświadcza zawału serca.

Ból w klatce piersiowej to najczęstszy i najbardziej charakterystyczny objaw zawału serca. Ma on zwykle charakter rozlany, uciskowy, występuje za mostkiem i promieniuje do lewej ręki, barku, szyi lub żuchwy.

Należy jednak pamiętać, że objawy zawału bywają różnorodne. Ból może utrzymywać się stale lub nawracać okresowo. Bywa też bardzo silny i towarzyszy mu uczucie lęku. Czasem ma postać pieczenia, a nie typowego bólu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze i chore na cukrzycę. U nich dolegliwości bywają mniej nasilone i nietypowe. Ból może w ogóle nie wystąpić lub pojawiać się rzadko. Dlatego seniorzy i diabetycy powinni zwracać uwagę na inne możliwe symptomy zawału, takie jak: duszność, osłabienie, zawroty głowy czy poty. W razie jakichkolwiek niepokojących objawów zawsze należy natychmiast wezwać pomoc.

Podejrzenie zawału – co powinno nas niepokoić?

Objawy zawału serca mogą być rozmaite i różnić się natężeniem oraz lokalizacją. Oprócz charakterystycznego bólu w klatce piersiowej powinny zaniepokoić nas także inne dolegliwości:

  • Ból promieniujący do szyi, barków, rąk, pleców czy żuchwy
  • Dolegliwości ze strony układu pokarmowego – ból brzucha, nudności, wymioty
  • Problemy z oddychaniem – duszność, uczucie braku powietrza
  • Nagłe zasłabnięcia, utrata przytomności
  • Nasilone uczucie lęku, przeczucie zbliżającej się śmierci
  • Obfitsze niż zwykle poty, zawroty głowy

Należy pamiętać, że nawet u tej samej osoby objawy kolejnych zawałów mogą się od siebie różnić. Dlatego w razie jakichkolwiek niepokojących dolegliwości, zwłaszcza bólu w klatce piersiowej, nie należy zwlekać ani chwili z wezwaniem pomocy medycznej. Tylko natychmiastowa reakcja i profesjonalna opieka kardiologów pozwoli uratować zagrożone życie.

Jak postępować w przypadku zawału serca?

Kobieta ma zawał serca. Za dłoń trzyma ją mężczyzna i dzwoni na telefon ratunkowy.

Wiedza jak postępować w przypadku zawału serca jest kluczowa, ponieważ od podjętych działań zależy zdrowie i życie chorego. Oto kroki, które należy podjąć:

Przede wszystkim, w razie silnego bólu w klatce piersiowej, niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 i wezwij karetkę pogotowia. Rozmawiaj spokojnie, odpowiadaj na pytania dyspozytora i podaj dokładny adres zdarzenia.

Jeśli nie masz telefonu, poproś kogoś z otoczenia o wezwanie pomocy. Nie podejmuj wysiłku ani zbędnych czynności, tylko przyjmij wygodną pozycję w oczekiwaniu na karetkę.

Poinformuj też sąsiadów lub domowników, by w razie potrzeby pomogli ratownikom dotrzeć do Ciebie.

Pamiętaj, personel karetki udzieli Ci fachowej pierwszej pomocy i zapewni transport do ośrodka kardiologicznego, gdzie lekarze podją dalsze leczenie, np. przezskórną angioplastykę wieńcową.

Im szybciej uzyskasz pomoc, tym większa szansa uratowania zagrożonego życia i zdrowia oraz zminimalizowania ryzyka groźnych powikłań. Szybka reakcja to klucz do sukcesu!


Kampanię wspierają

Focus Clinic

Focus Dental Clinic

leczeniebezzebia.pl

Close